Privacy Policy en Cookiebeleid

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING Vrijetijdsweb

Vrijetijdsweb vind privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom wij dit doen. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met Vrijetijdsweb

Artikel 1 Wie is Vrijetijdsweb?

Vrijetijdsweb, gevestigd in Castricum. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruikt Vrijetijdsweb?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan jouw hobby’s en interesses, jouw profielfoto en overige gegevens die je aangeeft op jouw profiel. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden bezoeker te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst door jou met de juiste mensen in contact te laten komen.
Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, klant-nummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens, openstaande saldo en de duur van jouw lidmaatschap. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Mocht je onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail, accountnummer, telefoonnummer, bestelnummer of factuurnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst.

Vrijetijdsweb heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam, e-mail, telefoonnummer en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met onder andere Google Analytics.
De diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam en e-mail adres. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons.

Om het plaatsen van reacties onder onze berichten mogelijk te maken, verwerken wij je naam, gebruikersnaam, e-mail en inhoud van je bericht. Met het plaatsen van je bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar.
Ten behoeve van jouw persoonlijke account verwerken wij tot slot een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen.Wij bewaren deze accountgegevens totdat jij jouw account verwijdert.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

1.Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen om jouw gegevens in te zien.

2.Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Je kunt zelf ook een aantal gegevens aanpassen in jouw persoonlijke account.

3.Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens mag je bezwaar maken.

4.Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5.Geautomatiseerde verwerking – Jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.

6.Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Vrijetijdsweb zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Je gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen.

Artikel 6 Geautomatiseerde besluitvorming

Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens, handelingen of nalatingen. Het is daardoor mogelijk dat er een automatische incasso plaatsvindt, een betalingsherinnering wordt verzonden wanneer de incasso mislukt en een persoonlijk account voor jou wordt aangemaakt wanneer jij een lidmaatschap aanschaft. Het is tevens mogelijk dat er op een automatische incasso plaatsvindt wanneer jij jouw lidmaatschap niet tijdig hebt opgezegd en deze automatisch is verlengd.

Artikel 6 Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar Vrijetijdsweb. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Register yourself at
Register
#replace title#